Részletes terv

Rangos kutatóintézetek vizsgálatai igazolják, hogy a mai fiatalok az idősebb nemzedékhez képest akár tízszeres biztonsággal igazodnak el a közösségi média világában, tudatosabban kezelik az ott megjelent információkat.
Kár, hogy ez nem igaz. Sam Wineburg, a Stanford Egyetem kutatója az interneten is elérhető tanulmányában azt állítja, hogy kutatásaik szerint a középiskolások többsége bedől a kamuhíreknek. [1]

A médiatudatosságra nevelés tantárgyközi cél és követelmény, ugyanakkor ez a legtöbbször esetlegesen és kiragadott módon valósul meg. Projektünk célja az volt, hogy egy intenzív foglalkozássorozattal mélyrehatóan, emlékezetes módon vértezzük fel a diákjainkat az álinformációkkal szemben. Azt kívántuk elérni, hogy a tanulók olyan készségekre tegyenek szert, amelyek segítenek számukra eligazodni a média világában, legyenek tudatos elítélői a manipulációnak, megtanuljanak tudatosan választani, és megtanulják kritikusan fogadni a médiában őket mind erőszakosabban körülvevő információkat (fake, hoax, konteó, áltudományok, reklám, filmek stb.). Ahhoz, hogy valóban hatásos élményt nyújtsunk, a témahetet a klasszikus és egyben korszerű értelmében fogtuk fel, vagyis a csoportot „kiemeltük“ a hagyományos órarendi keretek közül, és a célnak jobban megfelelő tanulásszervezés alapján 25 órában, céltudatosan felépített projekt révén biztosítottuk számukra a témával való foglalkozást. Ez az eljárás lehetőséget nyújtott arra, hogy a digitális állampolgárság korszerű ismérveit (digitális kommunikáció és eszközhasználat, digitális tevékenység, értékteremtés és produktivitás) is célként kezelhessük. Olyan módon építettük fel és szerveztük a projektet, hogy a tanulók játékos gyakorlatokkal, interaktiv és kreatív feladatok megoldásával sajátítsák el a szükséges készségeket, hogy örömüket is leljék benne. Szerettük volna, ha mindeközben megtanulnak használni egy sor olyan online alkalmazást, amelyek a továbbiakban is hasznosak lesznek számukra mind az egyéni, mind a kollaboratív tanuláshoz. Olyan projektet kívántunk megvalósítani, amely a produktumai révén hasznára lehet a médiapedagógiának, mások is tanulhatnak belőle – ez pedig (nem meglepő módon) soha nem látott mértékben motiválta a tanulókat.

Tevékenységek, produktumok

 

 

Made with Padlet

Szülői tájékoztató levél

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s